Menyknapp

Matematik 2c

bannerbild

Matematik 2c

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-01-15 - 2024-05-31

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid / Kvällstid

Sista ansökningsdag: 2023-11-15

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Att kunna innan du börjar matematik 2c

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2: Självskattningstest Pdf, 69.3 kB.

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 1c.
Matematik A (naturvetenskapliga och tekniska program) för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Arimetik, algebra och funktioner
  • Statistik
  • Logik och geometri
  • Problemlösning, verktyg och tillämpningar

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Kurslitteratur

Natur och kulturs ”Matematik 5000+kurs 2abc Vux lärobok Upplaga 2021”, ISBN 9789127462670

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-01-15 - 2024-05-31

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid / Kvällstid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.