Menyknapp

Komvuxarbete Samhällsvetenskap

bannerbild

Komvuxarbete Samhällsvetenskap

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Komvuxarbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier. Därför är det lämpligt att eleven genomför komvuxarbetet i slutet av utbildningen.

Komvuxarbetet ska, enligt målen för komvuxarbetet, utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att komvuxarbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren.

Med komvuxarbetet avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet skall vara kopplat antingen till samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämnesområde eller till naturvetenskapligt och tekniskt ämnesområde.

Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska ha koppling till examensmålen för yrkesprogrammet som utbildningen till största delen motsvarar.

I kursen ingår även att granska andras arbeten och att själv vetenskapligt kunna presentera och motivera sitt arbete.

Kursen kan endast ge betygen E eller F.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Ansökan

Ansökan görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledare.

Lärare

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt

Ansökan

Ansökan görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledare.

Lärare

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.