Menyknapp

Komvuxarbete │ Samhällsvetenskap

bannerbild

Komvuxarbete │ Samhällsvetenskap

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-05-29

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Komvuxarbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier. Därför är det lämpligt att eleven genomför komvuxarbetet i slutet av utbildningen.

Komvuxarbetet ska, enligt målen för komvuxarbetet, utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att komvuxarbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren.

Med komvuxarbetet avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet skall vara kopplat antingen till samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämnesområde eller till naturvetenskapligt och tekniskt ämnesområde.

Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska ha koppling till examensmålen för yrkesprogrammet som utbildningen till största delen motsvarar.

I kursen ingår även att granska andras arbeten och att själv vetenskapligt kunna presentera och motivera sitt arbete.

Kursen kan endast ge betygen E eller F.

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Ansökan

Ansökan görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledare.

Lärare

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-05-29

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Ansökan

Ansökan görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledare.

Lärare