Menyknapp

Information och kommunikation 1

bannerbild

Information och kommunikation 1

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-08-31

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Är en kurs som ger dig en god grundutbildning i skriftlig och muntlig kommunikation. Du som väljer att läsa denna kurs får färdigheter för yrkeslivet i allt från kommunikation, ordbehandling till sociala medier och modern mötesteknik.

Kursinnehåll

Man kan sammanfatta kursens innehåll genom att säga att det är en utökad version av "Datorkunskap". I den nya kursen, som är på 100 poäng, hinner vi lägga mer tid på varje moment. Ett moment som ökar kraftigt är layoutarbete.

I ämnet Information och kommunikation ingår flera kurser. En av dessa heter Information och kommunikation 1, och det är den kurs vi erbjuder här.

Kursen ger grundläggande kunskaper i

  • Arbetsmiljö och ergonomi
  • Informationssökning och sociala medier - "Hitta och hantera"
  • Lagar och upphovsrätt
  • Dokumentutformning och layout - Word
  • Presentationer - PowerPoint
  • Kalkyler och listor - Excel

Efter utbildningen

Har du fått goda förutsättningar för att hantera skriftlig och muntlig kommunikation i yrkeslivet eller vidare studier.

Förkunskaper och behörighet

Språkkunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk åk 9 eller delkurs 4.

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt