Menyknapp

Historia 1a1

bannerbild

Historia 1a1

Längd: 10 veckor

Utbildningstid: 2023-10-30 - 2024-01-05

Studietakt: 50 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-05-29

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Kursen behandlar grunddragen i den historiska utvecklingen. Du lär dig att förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp.

Du kommer även att få en djupare förståelse för källkritik och användning av historia, i olika sammanhang. 

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

 Prov och muntliga diskussioner. 

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart


Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Längd: 10 veckor

Utbildningstid: 2023-10-30 - 2024-01-05

Studietakt: 50 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-05-29

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt