Menyknapp

Engelska 5

bannerbild

Engelska 5

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid / Kvällstid

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv (Skolverket)

Kursinnehåll

En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov, då stor vikt läggs vid eget arbete. Under lektionerna hålls föreläsningar om grammatik och kultur. Med hjälp av läromedlet och videoklipp läser och lyssnar vi på texter och diskuterar dem i grupper utifrån en kulturell och etisk vinkel. Eget arbete underlättas av att det finns en digital del till lärobokens texter med hörövningar och grammatikövningar. Varje vecka finns också möjlighet till handledning där mer individanpassad hjälp kan erbjudas. Under kursens gång testas färdigheterna med hjälp av muntliga och skriftliga prov. Kursen avslutas med det nationella provet.

Kursen utgår från det centrala innehållet så som:

  • De fyra färdigheterna: läsa, höra, skriva och tala.
  • Litteratur: olika texttyper och författare från den engelsktalande världen.
  • Kultur: levnadsvillkor, kulturella företeelser, värderingar och traditioner från delar av världen där engelska används.

Kursen ger grundläggande kunskaper i

En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov, då stor vikt läggs vid eget arbete. Under lektionerna hålls föreläsningar om grammatik och kultur. Med hjälp av läromedlet och videoklipp läser och lyssnar vi på texter och diskuterar dem utifrån en kulturell och etisk vinkel.

Eget arbete underlättas av att det finns en digital del till lärobokens texter med hörövningar och grammatikövningar. Varje vecka finns också möjlighet till handledning där mer individanpassad hjälp kan erbjudas. Under kursens gång testas färdigheterna med hjälp av muntliga och skriftliga prov. Kursen avslutas med det nationella provet.

Förkunskaper och behörighet

Grundskola eller Engelska delkurs 4 för dig som läst på en vuxenutbildning.

Bedömningsgrunder

Muntliga, skriftliga och digitala uppgifter ligger till grund för betyget men även klassrumsaktivitet. I slutet av kursen gör du också det Nationella provet vilket testar olika färdigheter i språket.

Testa din nivå med exempel från delar av det Nationella provet:
Exempel på uppgiftstyper för Engelska 5 | Projektet Nationella prov i främmande språk - Nafs, Göteborgs universitet (gu.se) Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Solid Gold 1. (SG). Eva Hedencrona et al. (2014). Studentlitteratur: Lund,
ISBN: 9789144084176

Solid Gold 1. Key ISBN: 9789144104041

English Grammar Check, (EGC), Köpes av läraren vid kursstart.

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com Länk till annan webbplats. eller adlibris.com. Länk till annan webbplats.

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Dagskurs

Kvällskurs

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid / Kvällstid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Dagskurs

Kvällskurs