Menyknapp

Samhällskunskap Orienteringskurs

bannerbild

Samhällskunskap Orienteringskurs

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-02-26 - 2024-05-31

Studietakt: Heltid

Sista ansökningsdag: 2024-04-01

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Vi erbjuder gymnasiekurser i historia, samhällskunskap och religion. Dessa kurser kräver en del grundläggande förkunskaper om Sverige och världen. Denna kurs är inriktad på att ge dig sådana förkunskaper och underlätta dina gymnasiestudier inom SO-området.

Omfattning  

20 poäng per vecka. Heltidsstudier, 100 p.

Kursinnehåll

SO-ämnen (historia, samhällskunskap, geografi och religion) är ämnen som är ganska lika varandra och ämnen som i hög grad bygger på studerande av fakta och diskussion. Kursen är avsedd för dig som inte har gått i svensk grundskola. Kursen är även nyttig för dig som har gått i svensk grundskola, men som inte har studerat på många år. Kursen kan läsas som en förberedelse för gymnasiekurserna eller parallellt med dessa för att kunna ge en ökad förståelse för SO-ämnena.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Exempel på kursinnehåll

Samhällskunskap: aktuella nyhetshändelser och hur Sverige fungerar
Geografi: kartor, länder, städer och sevärdheter
Historia: historiska epoker, händelser och personer
Religion: grundläggande kunskap om världsreligionerna och livsåskådningsfrågor

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-02-26 - 2024-05-31

Studietakt: Heltid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt