Menyknapp

Slutbetyg och Gymnasieexamen från Komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Gymnasieexamen ska vara inriktad mot ett nationellt program. En gymnasieexamen från komvux ska innehålla gymnasiekurser om minst 2400 p.

Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla skiljer sig dock från gymnasieskolan. Om du har studerat gymnasiekurser enligt det nya systemet (efter 2011) kan du använda dessa kurser i en gymnasieexamen från komvux. Om du har gamla kurser (före 2011) så kan vissa av dessa omvandlas till nya kurser. Har du gamla kurser med dig så finns det en möjlighet att få ett Slutbetyg innan 1 juli 2025.

Slutbetyg Komvux

Ett slutbetyg omfattar 2 350 gymnasiepoäng. Ingen programindelning. Nya kursplaner infördes i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001.
Slutbetyg med äldre konverterade kurser får omfatta 2301-2399 gymnasiepoäng.

Slutbetyg från vuxenutbildningen får utfärdas senast den 1 juli 2021.

Kärnämnena som ska ingå i slutbetyget är:

 • Svenska A+B/svenska som andra språk A+B
 • Engelska A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A
 • Matematik A
 • Naturkunskap A

Ett slutbetyg kan omfatta kurser enligt de timplaner som gällde före 1 juli 2001, nedan kallat gamla kurser (om minst 30 gymnasiepoäng), och kurser enligt de kursplaner som infördes 1 juli 2001, nedan kallat nya kurser (om minst 50 gymnasiepoäng) samt Gy11/Vux12-kurser.
Betyg i gamla kurser har konverterats enligt Skolverkets föreskrifter.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan inte, som för slutbetyg från gymnasieskolans program, vara reducerat eller utökat.

Betyg i enstaka kurser dokumenteras i ett samlat betygsdokument.

Kurserna Estetisk verksamhet och Idrott och hälsa A kan inte ingå i slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
Betyg i kurser i ämnet specialidrott får inte anordnas inom gymnasial vuxenutbildning och kan därför inte ingå i ett slutbetyg.
Detta gäller också betyg i specialarbete och gymnasiearbete.

Yrkesexamen

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

 1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1
 2. engelska kursen 5,
 3. matematik kursen 1 a, och
 4. gymnasiearbetet.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg

 • på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
 • som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

I en yrkesexamen ska eleven ha betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Kurserna ska bestå av 50 poäng i varje ämne. Dessa kurser krävs för en examen. Om en elev har med sig fler än 50 gymnasiepoäng i något av dessa ämnen, eftersom eleven t.ex. tidigare har studerat på ett högskoleförberedande program, kan eleven ändå använda dessa poäng i sin examen. De gymnasiepoäng som överstiger 50 poäng i respektive ämne kan ingå i den del av utbildningen som utgörs av valfria kurser.

Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en yrkesexamen ska en yrkesexamen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng.

Text från Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Högskoleförberedande examen

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

 1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
 2. engelska, kurserna 5 och 6
 3. matematik, kursen 1 b eller 1 c
 4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i

 1. historia om 100 gymnasiepoäng
 2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
 3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
 4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

15 b § En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

 1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
 2. engelska, kurserna 5 och 6
 3. matematik, kursen 1 b eller 1 c
 4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i

 1. historia om 50 gymnasiepoäng
 2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
 3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
 4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
 5. matematik om 200 gymnasiepoäng.

Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Text från Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Publicerad: