Menyknapp

Utlandsmöjligheter med Erasmus+

Uddevalla Vuxenutbildning har internationellt samarbete med Erasmus+. Vilket är ett EU-program för samarbete och lärande genom utbyte av kompetens länder emellan.

Programmet gör att praktik utomland är möjlig genom studentutbyte eller volontärarbete. Det breda nätverk gör det enklare att hitta ett företag utomlands som kan ta emot dig, Genom ansökan via skolan får du som antas till programmet finansieringsbidrag och försäkring genom Erasmus+. Utlandsmöjligheterna gör dig förberedd för arbetslivet och ger dig erfarenheter av den en global arbetsmarknaden.

Genom att praktisera utomlands har du möjlighet att testa dina kunskaper. Du breddar ditt nätverk, får en bra grund och goda erfarenheter som kan uppskattas av framtida arbetsgivare.

Projektet innebär att anställda, handledare eller annan personal som har tydlig koppling till yrkesutbildning och projektets syfte och mål ges möjlighet att arbetskugga en kollega i ett annat ESS land eller ett land som det finns en samverkansavtal med. Projektet innebär också att elever/studerande inom yrkesvux/YH har möjlighet att göra hela eller delar av sin APL/LIA(lärande i arbete) inom samma område.

Vill du veta mer?

Kontakta din lärare eller stude och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

Publicerad:

Publicerad: