Menyknapp
test

Kommun och näringsliv möter kompetensförsörjnings-utmaningen

Representanter från skola, näringsliv och kommun samlades när Uddevalla Kompetensråd bjöd in till ett lunchföredrag med syfte att adressera den pågående utmaningen med kompetensförsörjningen. Föredraget belyste vikten av samverkan mellan olika aktörer för att möta behoven på den lokala arbetsmarknaden.

Inbjudna föreläsare var Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning vid Göteborgs stad och Fredrik Elieson, ansvarig för Life Long Learning vid Volvokoncernen. Andreas och Fredrik delade med sig av erfarenhet och tankar kring nyckelkompetenser och nya grepp kring mobilisering av arbetskraft.

Lärlingscentrum Uddevalla Kommun

Inledningsvis berättade Björn Wärnberg, verksamhetschef Vuxenutbildningen, Pia Strömsholm, avdelningschef Arbetsmarknad och Stefan Einarsson, verksamhetschef Gymnasiet om Lärlingscentrum - en samverkan mellan verksamheterna.

Inom Lärlingscentrum har man hittat en gemensam process för omvärldsbevakning, behovskartläggning och planering inför utbildningsinsatser. Genom denna process har flera nya yrkesutbildningar skapats med ett innehåll som möter både företagens behov och individens förutsättningar.

Att vi pratar samma språk och har lärt oss mer om varandras verksamheter skapar samsyn och vi kan stärka varandra. / Pia Strömsholm.

Bild på Björn Wärnberg, verksamhetschef Vuxenutbildningen, Pia Strömsholm, avdelningschef Arbetsmarknad och Stefan Einarsson, verksamhetschef Gymnasiet

Skapa rörelse på arbetsmarknaden

Fredrik Elieson lyfte fram behovet av att skapa rörelse på arbetsmarknaden genom att kartlägga personal, identifiera kompetensbehov och utveckla utbildningsinsatser som svarar mot dessa behov. Genom att kompetensutbilda kontinuerligt kan man förflytta individer till nya arbetsuppgifter genom uppgiftsväxling och samtidigt skapa rum för nya att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi måste bli bättre på att fokusera på individuella förmågor och talanger som handlar om begreppet "anställningsbar". Vi har många människor som aldrig fått chansen att prövas i ett formellt utbildningssystem.

Andreas Lokholm, forvaltningsdirektor för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning vid Goteborgs stad

Andreas Lökholm betonade vikten av att formulera rollen som huvudman och att kommunen tar ansvar för kompetensförsörjningsfrågan på både kort och lång sikt genom att skapa tydliga arbetsmarknadsstrategier och branschstrategier. Han framhöll även vikten av att använda hela vuxenutbildningens potential i samverkan med arbetsgivarna för att möjliggöra för befintlig arbetskraft att följa med i den tekniska utvecklingen.

Fredrik Elieson, ansvarig för Life Long Learning vid VolvokoncernenFörstora bilden

Vi behöver bara bli bättre på att använda det vi har. Vi behöver inte uppfinna hjulet, vi har en stark grund att stå på med många insatser och flera aktörer. Vi ska arbeta mer effektivt tillsammans! /Fredrik Elieson

Under den efterföljande lunchen samlades politiker, tjänstemän, skolledare, ansvariga inom arbetsmarknad och arbetsgivare för nätverkande och många intressanta samtal.

Tjuvlyssnat ur minglet:

  • hur kan vi rusta för anställningsbarhet?
  • kommunens gemensamma ansvar?
  • tidig samverkan, redan i grundskolan, för att öka intresse för yrkesutbildningar och bristyrken.
  • hitta vägar till bättre dialog mellan kommun och näringsliv.
  • hur kan kommunen och AF kroka arm för att hitta lösningar kring kompetensförsörjning och vad arbetsgivarna vill ha, behöver och vad som finns att tillgå.
Bjorn Warnberg, Uddevalla Vuxenutbildning tackar förelasare Andreas Lokholm och Fredrik Elieson

Stort tack Andreas och Fredrik för ett intressant föredrag!

Kontakt

Kompetensförsörjningsfrågor

Uddevalla vuxenutbildning kan hjälpa dig som har frågor rörande kompetensförsörjning.

Genom att matcha utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser utifrån lokala och regionala förhållanden ökar chanserna för kommuninvånare att få jobb och för er företagare att få tag på den kompetens ni efterfrågar. Läs mer om vår verksamhet Uddevalla Lärlingscentrum. Där hittar du även kontaktuppgifter våra utbildningskoordinatorer.