Menyknapp
test

Det finns fortfarande chans att studera i januari!

Flera kurser och utbildningar är öppna för sen ansökan antingen för att det finns platser kvar eller för att det finns utrymme för reservplatser. Reservplatser ger dig en möjlighet att komma in på kursen/utbildningen om någon tackar nej till sin plats.

Öppet för sen ansökan

Ansökningar som kommer in efter den 15 november behandlar vi löpande och antagningsbesked skickas ut i mån av plats. Det är viktigt att din ansökan är komplett med alla dokument för att vi skall mottaga din ansökan.

Samtliga grundläggande och gymnasiala kurser som startar i januari är öppna för sen ansökan.

Yrkesutbildningar som har öppet för sen ansökan:

Väntar du på antagningsbesked?

Vi har skickat ut antagningsbesked för dig som har ansökt innan den 15 november.
Här kan du läsa mer om antagningsbesked, uppstart i augusti och se ditt schema

Hjälp med ansökan?

Vuxenutbildningens Studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna med ansökan eller om du har frågor om behörighet. Här hittar du kontaktuppgifter och telefontider