Menyknapp

Servicedeklaration för Uddevalla Vuxenutbildning

Omställning - för din framtid

"Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!"

Så lyder Uddevalla Kommuns vision. Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda kommunal vuxenutbildning. För att du som medborgare ska veta vad du har rätt att förvänta dig har Barn- och utbildningsnämnden fastslagit en servicedeklaration för Vuxenutbildningen.

Servicedeklaration

Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på Öppenhet - Respekt - Professionalitet. Som kommuninvånare ska du alltid känna att du är välkommen till Vuxenutbildningen.

Kommunal vuxenutbildning finns för att du som vuxen ska stödjas och stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjligheter att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet och också främja din personliga utveckling.

Det innebär att vi erbjuder utbildningar på flera olika nivåer för vuxna:

 • Grundskolenivå
 • Gymnasienivå
 • Grundläggande särskolenivå
 • Gymnasial särskolenivå
 • Utbildning i svenska för invandrare
 • Yrkeshögskola

Vi garanterar att

 • du blir väl bemött på Uddevalla Vuxenutbildning
 • en individuell studieplan upprättas för dig som studerar hos oss
 • vi gör allt vi kan för att kunna erbjuda en stor bredd av kurser och utbildningar, för vidare studier eller arbete
 • du får möjlighet till studie- och yrkesvägledning
 • lärarna har den kompetens och utbildning som krävs för att du ska ha möjlighet att nå målen i kurserna
 • handlingsplaner och rutiner för likabehandling finns

Vi erbjuder

Läs mer om Uddevalla Kommuns arbete

Vi vill veta vad du tycker

Har du synpunkter på Vuxenutbildningen i Uddevalla kommun?

Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten.

Publicerad:

Publicerad: