Menyknapp
test

Stort intresse för tjejkväll på svetsutbildningen

På bara två dagar blev eventet fullbokat, och en grupp förväntansfulla tjejer från olika yrkesbakgrunder samlades för att prova på svetsning och lära sig mer om detta spännande yrke. Bland deltagarna fanns butiksbiträden, undersköterskor, musiker och lärare som alla hade ett gemensamt intresse - att utforska svetsyrket.

Prova på svetsning

Under kvällen fick deltagarna möjlighet att lära sig grunderna i svetsning och praktiskt prova på att svetsa. Erfarna svetslärare fanns på plats för att ge instruktioner och vägledning. Det fanns också utrymme för att ställa frågor och diskutera svetsyrket och branschen.

Kanonbra! Ni lärare var jättebra på att förklara och ge självförtroende.

Behövs fler tjejer i branschen

Svetsning är ett yrke som kräver noggrannhet, skicklighet och teknisk kunskap. Det är en viktig del av tillverkningsprocessen och spelar en central roll i att bygga och reparera olika typer av strukturer och maskiner.

Jättekul och bra att ha med studerande och tidigare studerande som arbetar med yrket. Stor inspiration!

Att erbjuda "Tjejkväll svets" är ett initiativ för att främja jämställdhet och mångfald inom svetsbranschen, där kvinnor fortfarande är underrepresenterade.

Tack vare tjejkvällarna har vi haft många tjejer som utbildat sig till svetsare genom åren. Många har blivit anställda redan innan utbildningen är slut. Det är fantastiskt kul och ett kvitto på att vi har en bra utbildning! / Frida, svetslärare

Svetsare - ett framtidsyrke!

Västra Götaland är en region som har en blomstrande svetsindustri. Med flera stora företag är efterfrågan på kvalificerade svetsare hög.

Svetsare är av stor betydelse i samhället av flera anledningar. Inom tillverkningsindustrin används de för att sammanfoga och reparera metallkomponenter och strukturer inom fordonsindustrin, flygindustrin, byggindustrin och tillverkningssektorn generellt. Inom byggsektorn spelar svetsning en viktig roll för att ansluta och säkra metallstrukturer såsom balkar, räcken, plattformar och broar. Svetsare är även avgörande för reparation och underhåll av industriella anläggningar, maskiner, fordon och andra metallstrukturer. Dessutom är svetsare involverade i konstruktion och underhåll av viktig infrastruktur såsom vägar, järnvägar, flygplatser, kraftverk och pipelines.

Sammanfattningsvis är svetsare avgörande för att bygga, reparera och underhålla en rad olika metallstrukturer och komponenter som är essentiella för samhällsutveckling.

Svets på Uddevalla Vuxenutbildning

Vi erbjuder två olika svetsutbildningar i höst som kan anpassas efter olika behov och erfarenhetsnivåer. För dig som vill bli svetsare erbjuder vi en omfattande utbildning på 40 veckor där du kan lära dig grunderna inom svetsning och utveckla dina färdigheter för att bli en kvalificerad svetsare.

För dig som redan har erfarenhet av svetsning eller har arbetat med svetsning tidigare, erbjuder vi kvällskurs med individuellt upplägg. Denna kursen är utformad för att passa dina specifika behov och mål. Du kan lära dig nya svetstekniker, fördjupa dina befintliga kunskaper eller validera din befintliga kompetens inom svetsning. Det flexibla upplägget gör det möjligt för dig att studera vid sidan av ditt arbete och anpassa kursen efter dina specifika intressen och behov.

Är du nyfiken på att bli svetsare och vill komma och besöka verkstan?

Kontakta svetslärare Frida!
Du hittar hennes kontaktuppgifter under utbildningssidorna:

Bildspel från tjejkvällen 28 april 2023