Menyknapp

Gemensamma texter - Utbildningssidor

Här lägger vi moduler som vi kan länka in på utbildingssidor.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Publicerad:

Publicerad: