Menyknapp

Röster från arbetsgivare och bransch

Röster från några av samarbetsföretagen som medverkar i våra Yrkesutbildningar.

Brandt Lastvagnar är ett av företagen som ihop med Uddevalla Vuxenutbildning har tagit fram lärlingsutbildningen Mekaniker tunga fordon.

Vi som arbetsgivare har varit med i hela processen och har lyft fram vad som är viktigt ur vårt perspektiv. Det goda samarbetet mellan VUX och arbetsgivarna leder till att elever kommer in i arbetslivet och att kompetensen ökar inom yrket!
/Mats Andersson, Servicemarknadschef på Brandt Lastvagnar i Uddevalla

Tungmekaniker är ett bristyrke i motorbranschen, i Uddevalla har vuxenutbildningen tagit fram en lärlingsutbildning som visat sig mycket bra och som just nu sprids över landet av representanter från branschen. Intresset hos branschen är stor från framför allt verkstäder på mindre orter och även hos bussföretagen som behöver bemanna sina depåer spridda över länet. Bakom det här initiativet ligger en nära dialog och samarbete mellan branschen, Fyrbodals kommunalförbund och vuxenutbildningen i Uddevalla.
/Michael Axelsson, Branschutvecklare, Kompetensförsörjning på Transportföretagen

Att vara med i att kunna påverka kurs och utbildningsinnehåll är viktigt för oss som industriföretag, för att säkra både dagens och framtidens behov av rätt kompetens. Samarbetet bidrar också till vår utveckling och kunnande"
/Björn Andreasson Jagerskog, Engineering Manager på Husqvarna Group

Publicerad:

Publicerad: